Chuyên mục: Nhôm kính

Khảo sát lên kế hoạch sản xuất lắp dựng nhôm kính CT Mirae

Khảo át mặt bằng hiện trạng công trình Công ty Mirae, lên kế hoạch ản xuất lắp dựng hạng mục nhôm kính cho nhà xưởng, nhà văn phòng Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa... xem thêm »

Thi công phòng tắm kính và vách ngăn nhà vệ sinh công ty Jia Yu

Thi công phòng tắm kính và vách ngăn nhà vệ inh công ty Jia Yu Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH: KS Trần... xem thêm »

Thi công lắp dựng vách nhôm kính phòng chức năng công ty Jia Yu

Thi công lắp dựng vách nhôm kính phòng chức năng công ty Jia Yu Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH: KS Trần... xem thêm »

Thi công lắp đặt cửa kính thủy lực và mái đón alu cho công ty Jia Yu

Thi công lắp đặt cửa kính thủy lực và mái đón alu cho công ty Jia Yu Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH: KS... xem thêm »

Thi công sản xuất và lắp dựng cửa nhôm kính cho nhà xưởng Jia Yu

Thi công ản xuất và lắp dựng cửa nhôm kính cho nhà xưởng Jia Yu Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH: KS... xem thêm »

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và cầu thang kính tay vịn gỗ cho Tanaway

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và cầu thang kính tay vịn gỗ cho công trình nhà văn phòng Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà... xem thêm »

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và lam gió cho Tanaway

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và lam gió cho công trình nhà nhà xưởng Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH:... xem thêm »

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và mái đón alu cho Tanaway

Thi công hạng mục cửa nhôm kính và mái đón alu cho công trình nhà văn phòng Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng... xem thêm »