Chuyên mục: Dự án

Khảo sát mặt bằng công trình CJ Freshway – VSIP2

Hiệp Tâm tiến hành khảo át mặt bằng và thống nhất triển khai công việc với nhà thầu SAM IL tại công trình CJ Fre hway - V ip 2 để lên kế hoạch ản xuất lắp dựng hạng mục inox Nhà thầu thi công nhôm... xem thêm »

Gia công hàng mẫu kệ để đồ nhôm kính

Gia công hàng mẫu đơn hàng kệ để đồ bằng nhôm ( ơn tĩnh điện) kính Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu thị, nhà hàng, nhà xưởng LH:... xem thêm »

Sản xuất lắp dựng cửa trượt cho nhà xưởng SANAKY

Sản xuất lắp dựng cửa trượt cho nhà xưởng tại Công trình SANAKY, KCN Mỹ phước 3, tỉnh Bình Dương Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty, iêu... xem thêm »

Sản xuất, lắp dựng cửa nhôm kính văn phòng nhà xưởng Delicacy

Sản xuất, lắp dựng cửa nhôm kính, vách nhôm kính văn phòng nhà xưởng Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM –... xem thêm »

Thi công lam chắn nắng, mái đón alu Công trình Delicacy

Thi công lam chắn nắng, mái đón alu Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công ty,... xem thêm »

Thi công vách nhôm kính, cửa nhôm kính nhà chờ Delicacy

Thi công vách nhôm kính, cửa nhôm kính nhà chờ Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà ,... xem thêm »

Thi công vách nhôm kính, cửa nhôm kính nhà văn phòng Delicacy

Thi công vách nhôm kính, cửa nhôm kính nhà văn phòng Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo... xem thêm »

Thi công nhà để xe, hàng rào sắt tại Công trình DELICACY

Thi công nhà để xe, hàng rào ắt tại Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp công... xem thêm »

Thi công của nhôm, lam nhôm nhà xưởng Delicacy

Thi công của nhôm, lam nhôm nhà xưởng tại Công trình DELICACY, KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (update: đã hoàn thành) Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa chữa, cải tạo nhà , vp... xem thêm »

Khảo sát lên kế hoạch sản xuất lắp dựng nhôm kính CT Mirae

Khảo át mặt bằng hiện trạng công trình Công ty Mirae, lên kế hoạch ản xuất lắp dựng hạng mục nhôm kính cho nhà xưởng, nhà văn phòng Nhà thầu thi công nhôm kính, inox, ắt tại Bình Dương, HCM – Sửa... xem thêm »